Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

aaa

https://zingnews.vn/trai-nghiem-thu-vi-tai-cong-vien-chu-de-50-ha-tren-dao-ngoc-post1097159.html

https://cafef.vn/giai-ma-suc-hap-dan-cua-cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam-20200619173335781.chn

https://kenh14.vn/tu-tap-sau-chuoi-cay-cuoc-trending-gia-dinh-hoa-dam-but-ru-nhau-pha-dao-cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam-20200615155211999.chn

https://kenh14.vn/cong-vien-chu-de-dau-tien-tren-the-gioi-ung-dung-trai-nghiem-giai-tri-ao-20200604174307839.chn

https://kenh14.vn/top-5-trai-nghiem-the-gioi-khien-gioi-tre-me-man-tai-cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam-20200613215714028.chn

https://kenh14.vn/kham-pha-cong-vien-chu-de-hang-dau-chau-a-tren-nen-tang-thuc-te-ao-san-ngay-5000-ve-vao-vinwonders-mien-phi-20200612123738197.chn

https://eva.vn/du-lich/kham-pha-vinwonders-phu-quoc-se-mua-he-trong-mo-cho-cac-be-yeu-c287a434929.html

https://tienphong.vn/giai-ma-suc-hap-dan-cua-cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam-post1250559.tpo

https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/cong-vien-chu-de-dau-tien-tren-the-gioi-ung-dung-trai-nghiem-giai-tri-810098.ldo

https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/giai-ma-suc-hap-dan-cua-cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam-814547.ldo

https://afamily.vn/giai-ma-suc-hap-dan-cua-cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam-20200619193358305.chn

https://afamily.vn/ky-nghi-tet-dai-nhat-lich-su-da-la-qua-khu-ky-nghi-he-dac-biet-nhat-cua-con-se-bat-dau-tai-vinwonders-phu-quoc-20200608165856286.chn

https://afamily.vn/kham-pha-cong-vien-chu-de-hang-dau-chau-a-tren-nen-tang-thuc-te-ao-san-ngay-5000-ve-vao-vinwonders-mien-phi-20200615155915777.chn

https://afamily.vn/cong-vien-chu-de-tren-the-gioi-ung-dung-trai-nghiem-giai-tri-ao-20200605123409184.chn

https://soha.vn/giai-ma-suc-hap-dan-cua-cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam-20200618090319093.htm

https://vtc.vn/ky-nghi-he-dac-biet-nhat-cua-con-se-bat-dau-tai-vinwonders-phu-quoc-ar551027.html

https://vtc.vn/gia-dinh-hoa-dam-but-ru-nhau-pha-dao-cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam-ar552720.html

https://vtc.vn/cong-vien-chu-de-dau-tien-tren-the-gioi-ung-dung-trai-nghiem-giai-tri-ao-ar550086.html

https://vtc.vn/ky-nghi-he-dac-biet-nhat-cua-con-se-bat-dau-tai-vinwonders-phu-quoc-ar551027.html

https://vtc.vn/kham-pha-cong-vien-chu-de-hang-dau-chau-a-tren-nen-tang-thuc-te-ao-ar551960.html

https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/cong-vien-chu-de-dau-tien-tren-the-gioi-ung-dung-trai-nghiem-giai-tri-ao-20200604141110061.html

https://thethaovanhoa.vn/giai-tri/tu-tap-sau-chuoi-cay-cuoctrending-gia-dinh-hoa-dam-but-ru-nhau-pha-dao-cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam-n20200617104558279.htm

https://khampha.thethaovanhoa.vn/dulich/tu-tap-sau-chuoi-cay-cuoctrending-gia-dinh-hoa-dam-but-ru-nhau-pha-dao-cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam-n20200617104558279.htm

https://vietq.vn/top-5-trai-nghiem-the-gioi-khien-gioi-tre-me-man-tai-cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam-d175161.html

https://anninhthudo.vn/kham-pha-cong-vien-chu-de-hang-dau-chau-a-tren-nen-tang-thuc-te-ao-post435417.antd

https://anninhthudo.vn/kinh-doanh/kham-pha-cong-vien-chu-de-hang-dau-chau-a-tren-nen-tang-thuc-te-ao/857012.antd

https://baodansinh.vn/cong-vien-chu-de-dau-tien-tren-the-gioi-ung-dung-trai-nghiem-giai-tri-ao-20200604120825194.htm

https://toquoc.vn/cong-vien-chu-de-dau-tien-tren-the-gioi-ung-dung-trai-nghiem-giai-tri-ao-20200604105549839.htm

https://baophapluat.vn/cong-vien-chu-de-dau-tien-tren-the-gioi-ung-dung-trai-nghiem-giai-tri-ao-post349527.html

https://petrotimes.vn/giai-ma-suc-hap-dan-cua-cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam-572720.html?randTime=1628255113

https://petrotimes.vn/cong-vien-chu-de-dau-tien-tren-the-gioi-ung-dung-trai-nghiem-giai-tri-ao-572138.html?randTime=1628255145

https://petrotimes.vn/top-5-trai-nghiem-the-gioi-khien-gioi-tre-me-man-tai-cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam-572554.html?randTime=1628255155

https://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/san-ngay-5000-ve-vao-vinwonders-mien-phi_94247.html

https://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/gia-dinh-hoa-dam-but-ru-nhau-pha-dao-cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam_94532.html

https://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/ky-nghi-he-dac-biet-nhat-cua-con-se-bat-dau-tai-vinwonders-phu-quoc_94069.html

https://vnmedia.vn/giai-tri-so/du-lich/202006/vinwonders-phu-quoc-top-5-trai-nghiem-ngang-tam-the-gioi-89b52d9/

https://vnmedia.vn/giai-tri-so/du-lich/202006/vinwonders-phu-quoc-top-5-trai-nghiem-ngang-tam-the-gioi-89b52d9/

https://vnmedia.vn/giai-tri-so/202006/cong-vien-chu-de-dau-tien-tren-the-gioi-ung-dung-trai-nghiem-giai-tri-ao-9033eff/

https://tuoitrethudo.com.vn/ky-nghi-tet-dai-nhat-lich-su-da-la-qua-khu-ky-nghi-he-dac-biet-nhat-cua-con-la-o-vinwonders-phu-quoc-74807.html

https://baodanang.vn/can-biet/202006/tu-tap-sau-chuoi-cay-cuoc-trending-gia-dinh-hoa-dam-but-ru-nhau-pha-dao-cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam-3452889/index.htm

https://baodanang.vn/can-biet/202006/tu-tap-sau-chuoi-cay-cuoc-trending-gia-dinh-hoa-dam-but-ru-nhau-pha-dao-cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam-3452889/

https://baocantho.com.vn/top-5-trai-nghiem-the-gioi-khien-gioi-tre-me-man-tai-cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam-a122345.html

https://baocantho.com.vn/tu-tap-sau-chuoi-cay-cuoc-trending-gia-dinh-hoa-dam-but-ru-nhau-pha-dao-cong-vien-chu-de-lon-nhat-a122418.html

https://baocantho.com.vn/-ky-nghi-tet-dai-nhat-lich-su-da-la-qua-khu-ky-nghi-he-dac-biet-nhat-cua-con-se-bat-dau-tai-vinwon-a122162.html

https://baocantho.com.vn/kham-pha-cong-vien-chu-de-hang-dau-chau-a-tren-nen-tang-thuc-te-ao-san-ngay-5-000-ve-vao-vinwonde-a122257.html

https://baocantho.com.vn/cong-vien-chu-de-dau-tien-tren-the-gioi-ung-dung-trai-nghiem-giai-tri-ao-a122003.html

https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/thong-tin-doanh-nghiep/202006/ky-nghi-tet-dai-nhat-lich-su-da-la-qua-khu-ky-nghi-he-dac-biet-nhat-cua-con-se-bat-dau-tai-vinwonders-phu-quoc-8168132/

http://www.cadn.com.vn/news/111_226564_giai-ma-suc-hap-dan-cua-cong-vien-chu-de-lon-nhat-.aspx

http://m.cadn.com.vn/news/111_226096_-ky-nghi-tet-dai-nhat-lich-su-da-la-qua-khu-ky-ngh.aspx

http://cadn.com.vn/news/111_225892_cong-vien-chu-de-dau-tien-tren-the-gioi-ung-dung-trai-nghiem-giai-tri-ao.aspx

http://antt.vn/top-5-trai-nghiem-the-gioi-me-man-gioi-tre-tai-cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam-294602.htm

https://baovephapluat.vn/thong-tin-doanh-nhan-doanh-nghiep/cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam-ung-dung-trai-nghiem-giai-tri-ao-89373.html

https://phunuhiendai.vn/cong-vien-chu-de-dau-tien-tren-the-gioi-ung-dung-trai-nghiem-giai-tri-ao/

https://phunuhiendai.vn/cong-vien-chu-de-dau-tien-tren-the-gioi-ra-mat-tren-nen-tang-thuc-te-ao-choi-lon-tang-them-5-000-ve-mien-phi/

https://phunuhiendai.vn/ky-nghi-tet-dai-nhat-lich-su-da-la-qua-khu-ky-nghi-he-dac-biet-nhat-cua-con-se-bat-dau-tai-vinwonders-phu-quoc/

https://phunuhiendai.vn/tu-tap-sau-chuoi-cay-cuoc-trending-gia-dinh-hoa-dam-but-ru-nhau-pha-dao-cong-vien-chu-de-lon-nhat-viet-nam/

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021

Homescapes

Homescapes là một trò chơi điện tử miễn phí được phát triển bởi Playrix vào tháng 9 năm 2017. Trò chơi được phát hành trên cả hai nền tảng là iOS và Android. Trò chơi giống như một phiên bản khác của Gardenscapes với lối chơi ghép 3 và cách chơi tương tự tuy nhiên lại có cốt truyện hoàn toàn khác so với Gardenscapes

Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2021

aa

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

Xiaomi Survival Game APK + OBB Download for Android

 Kể từ khi PUBG xuất hiện trên PC vào năm 2017 và nhanh chóng làm mưa làm gió, đã có rất nhiều tựa game khác lấy đề tài Battle Royale nhanh chóng trở nên phổ biến. Về cơ bản, những trò chơi này giống như một game bắn súng góc nhìn thứ 3 nhưng có nhiều yếu tố khác nhau tạo nên sự hấp dẫn cho người chơi. Thứ nhất, game vẫn là sự cạnh tranh khốc liệt giữa những người chơi khác trên một bản đồ có thể thu nhỏ. Cơ chế gameplay cân bằng ở đầu game khiến tất cả người chơi đều có xuất phát điểm giống nhau. Phần thắng phụ thuộc vào kỹ năng và một chút may mắn. Nhìn chung, việc sản xuất một game Game Royale không khó vì luật chơi đã có sẵn. Nhưng sự dễ dàng đó khiến bạn khó thành công vì có rất nhiều game lấy cảm hứng từ PUBG. Do đó, người chơi có nhiều lựa chọn hơn để tìm ra game phù hợp.

Chúng ta không thể phủ nhận sức hấp dẫn của thể loại game này. Xiaomi cũng quyết định bắt tay vào phát triển một game Battle Royale của riêng mình và phát hành chính thức trên Play Store.

Tựa game Battle Royale mới của Xiaomi mang tên Xiaomi Survival Game, lấy bối cảnh khoa học viễn tưởng và đi kèm nhiều tính năng, chế độ chơi thú vị giống như Fortnite. Trong game, trận chiến sẽ bắt đầu với rất nhiều người chơi. Nhiệm vụ của họ là chiến đấu với những người chơi khác trên bản đồ để tìm ra người chiến thắng, nghĩa là người sống sót cuối cùng.

Gameplay quen thuộc

Xiaomi Survival Game mang đến cho người chơi lối chơi tương tự như các game Battle Royale khác. Để bắt đầu mỗi trò chơi, 100 người chơi sẽ di chuyển trên một con tàu vũ trụ ra ngoài không gian. Tại đây, họ có quyền lựa chọn địa điểm, thời gian để hạ cánh và bắt đầu cuộc chiến sinh tồn. Thay vì chơi ở các bản đồ ngẫu nhiên, người chơi được phép chọn Bản đồ mình muốn trước khi bắt đầu trận chiến. Nó sẽ giúp trải nghiệm game dễ dàng hơn vì người chơi có thể tập trung luyện kỹ năng tại các bản đồ quen thuộc. Sau khi hạ cánh, nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm và thu thập các vật phẩm trên bản đồ. Bạn nên tìm và thu thập các loại vũ khí phù hợp và sẵn sàng tấn công đối thủ. Người chiến thắng là người cuối cùng sống sót trên bản đồ.

Nhà phát triển cũng thêm vào một chút yếu tố game RPG khi cho phép người chơi lựa chọn một trong 4 lớp Anh hùng. Họ là BigUncle, Nekoneko, Ragnar và Nefertari. Mỗi anh hùng sẽ có các thuộc tính khác nhau. Bạn cần sử dụng Chip hoặc Tiền để mở khóa một lớp mới.

Các chế độ trò chơi

Xiaomi Survival Game cung cấp 2 chế độ chơi chính gồm Solo và Squad. Ở chế độ Solo, bạn sẽ chơi một mình và tham gia trận đấu với tối đa 99 người chơi khác. Trận chiến vẫn diễn ra với quy luật bình thường, trong đó người chiến thắng là người sống sót duy nhất. Biệt đội là một chế độ tổ đội, có nghĩa là bạn có thể mời bạn bè để thành lập một đội hoặc ngẫu nhiên cùng những người chơi khác trong máy chủ và tham gia vào trận chiến. Đây là chế độ chơi được nhiều người yêu thích bởi nó mang yếu tố chiến thuật từ sự kết hợp giữa các thành viên trong nhóm. Bên cạnh đó, việc chơi và giao tiếp với những người chơi khác luôn mang lại trải nghiệm thú vị hơn.

Hiện tại, chế độ Dua vẫn chưa khả dụng. Nhà phát triển cũng thông báo rằng nó sẽ đi kèm với một bản cập nhật trong tương lai.

Đồ họa

Xiaomi Survival Game sử dụng đồ họa 3D đẹp mắt. Tuy nhiên, theo đánh giá của chúng tôi, độ sắc nét và chất lượng hình ảnh của nó kém hơn so với PUBG Mobile. Tuy nhiên, nó vẫn đủ để mang lại trải nghiệm chơi game tốt trên nhiều thiết bị Android. Bên cạnh đó, Game Sinh Tồn còn được Xiaomi tối ưu ở nhiều cấp độ và thử nghiệm trên các dòng smartphone khác nhau trên thị trường nên sẽ đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà nhất. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa tiết lộ danh sách các thiết bị sẽ được hỗ trợ. Tại tùy chọn Battle trong Setting, người chơi có thể thay đổi Fame Rate cho phù hợp với cấu hình thiết bị của mình. Mức thấp nhất là 20Fps và tối đa là 60. Tất nhiên, để chơi ở FPS cao nhất, thiết bị của bạn cần có CPU và GPU mạnh mẽ.

Tổng quan

Có vẻ như hơi muộn để phát hành một trò chơi Battle Royale ở thời điểm hiện tại. Bởi PUBG và Fortnite vẫn là những cái tên hàng đầu và có sức hút lớn. Tuy nhiên, Xiaomi vẫn biết cách tạo ra sự khác biệt trong các sản phẩm của họ. Game Xiaomi Survival mang đến lối chơi thuần PUBG và bổ sung thêm nhiều tính năng độc đáo giúp cho trận chiến trong game trở nên vui nhộn và thú vị hơn. Hiện tại, bạn không thể tải xuống trực tiếp từ Play Store vì trò chơi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nếu muốn trải nghiệm sớm, bạn chỉ có thể cài đặt Game Sinh tồn thông qua file APK. Mời các bạn tải về tại link mà chúng tôi cung cấp bên dưới!

Xem thêm:

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

Evil Nun 2

 Thể loại game kinh dị được phát triển thành nhiều biến thể khác nhau, nhằm đánh vào tâm lý người chơi và tạo ra những nỗi sợ hãi kinh hoàng về môi trường hay một khái niệm nào đó. Bài viết này sẽ giới thiệu một trò chơi kinh dị, Evil Nun 2 , phần tiếp theo của người tiền nhiệm. Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng một nữ tu sĩ luôn tượng trưng cho hòa bình, thanh khiết và thân thiện. Nhưng đó cũng là yếu tố hoàn hảo để phát triển một trò chơi kinh dị, và khiến người chơi ngạc nhiên, đồng thời đối mặt với những nỗi sợ hãi bắt nguồn từ điều thuần túy. Trong trò chơi đó, người chơi chỉ có một nhiệm vụ đơn giản đó là sống sót thoát khỏi sự truy đuổi của nữ tu, đồng thời chế hoặc giải các câu đố để thoát khỏi cơn ác mộng.

TRÒ CHƠI XÁC NHẬN VÀ GIA NHẬP

Evil Nun 2 là một game kinh dị với lối chơi sống động và có chiều sâu, nó sẽ kết hợp nhiều yếu tố ấn tượng để mang đến cho người chơi những trải nghiệm đáng sợ. Hơn nữa, trò chơi luôn tập trung vào nỗi sợ hãi về tinh thần hơn là thể xác, vì vậy người chơi phải đối mặt với nhiều thử thách của nữ tu và thậm chí là chạy trốn hoặc ẩn nấp để tiến bộ với trò chơi. Trò chơi cũng sẽ sử dụng một engine 3D chân thực và chân thực, phác họa mọi thứ một cách đáng sợ, như môi trường và kẻ thù. Tất nhiên, các câu đố và mini game sẽ xuất hiện trên đường đi, và trò chơi không chỉ có một lối thoát mà người chơi phải sáng tạo để tạo ra một lối thoát cho mình. Yếu tố kinh dị và phiêu lưu sẽ được nhấn mạnh trong trò chơi này, và người chơi sẽ phải có tinh thần thép để vượt qua mọi thử thách và gian nan của trò chơi.

MÔI TRƯỜNG TƯƠNG TÁC VÀ XÁC THỰC

Evil Nun 2 sử dụng công cụ đồ họa 3D thế hệ mới để xây dựng tất cả các yếu tố hình ảnh và môi trường, làm cho mọi vật thể tương tác và mang lại trải nghiệm chân thực cho người chơi. Ấn tượng chính là sự đa dạng của các lối thoát hiểm trong game, khiến số lượng câu đố và mini game ngày càng tăng, và game sẽ dần trở nên kinh dị hơn khi nữ tu trở nên hung hãn hơn. Nếu bạn đã chơi qua nhiều game kinh dị khác, bạn sẽ nhận ra rằng di chuyển chậm rãi và kín đáo cũng là một chìa khóa chiến thắng. Trò chơi sẽ biến mọi đồ vật trở thành sự thật và tạo ra tiếng động nếu người chơi va chạm và thu hút sự chú ý của nữ tu.

ẨN VÀ AN TOÀN

Evil Nun 2 nhấn mạnh vào tâm lý kinh dị nên người chơi phải tận dụng môi trường để sống sót hoặc thoát khỏi sự truy đuổi của nữ tu. Trên bản đồ, sẽ có vô số địa điểm để người chơi chạy trốn hoặc ẩn nấp. Nhưng sau khi nguy hiểm biến mất, họ cần phải di chuyển một cách lén lút, và ngay cả khi mở cửa, họ phải cẩn thận rằng hầu hết mọi thứ trong môi trường đều có thể phát ra âm thanh. Tất nhiên, việc ẩn nấp sẽ trở nên vô ích nếu nó gây ra tiếng động lớn, và nữ tu sĩ cũng sẽ trở nên thông minh hơn theo thời gian khi quá trình giải câu đố của người chơi sắp hoàn thành.

GIẢI QUYẾT CÂU ĐỐ VÀ MINI-GAME ĐỂ THOÁT KHỎI

Game sẽ có nhiều lối thoát khác nhau để người chơi trở nên sáng tạo và linh hoạt hơn, thậm chí còn gợi ý những gợi ý để người chơi tiến bộ nhanh hơn. Điều đáng sợ là các câu đố đều được liên kết với nhau, tạo ra hàng loạt thử thách để người chơi giải quyết và đối phó. Hơn nữa, hầu hết các câu đố nằm rải rác trên khắp bản đồ và người chơi sẽ không được cung cấp bất kỳ yếu tố nào để giúp họ định hướng. Do đó, người chơi sẽ phải tự mình ghi nhớ bản đồ và thích nghi với môi trường để trốn thoát.

VŨ KHÍ CRAFT ĐỂ KHẢO SÁT

Các yếu tố vũ khí sẽ được đề cập, tuy không thể ngăn chặn hoàn toàn nữ tu và những con quái vật của cô ta nhưng rất hữu ích trong nhiều trường hợp cần thiết. Trò chơi sẽ có vô số hình vẽ vũ khí nằm rải rác trên khắp bản đồ và người chơi phải thu thập tất cả các vật phẩm cần thiết để chế tạo chúng. Trò chơi sẽ có một môi trường tương tác thực tế, và điều đó sẽ áp dụng cho hệ thống vũ khí. Người chơi tập trung vào việc thu thập các vật phẩm và phải né tránh và chạy trốn những nguy hiểm xung quanh. Mỗi loại vũ khí đều có công dụng, và người chơi sẽ khám phá ra nhiều chức năng hấp dẫn khi sử dụng trong nhiều trường hợp.

NHIỀU BẢN ĐỒ ĐỂ KHÁM PHÁ VÀ HOÀN THIỆN

Evil Nun 2 không chỉ giới hạn trong một bản đồ mà sẽ giới thiệu cho người chơi nhiều môi trường khác nhau. Tất cả đều có một đặc điểm chung là sợ môi trường và thiết kế kiến ​​trúc. Hầu như khắp nơi đều có những lối đi bí mật, giúp người chơi di chuyển nhanh chóng và dễ dàng tránh khỏi tầm mắt của nữ tu. Trò chơi thậm chí sẽ có một hệ thống đánh giá riêng biệt để hiển thị sự tiến bộ của người chơi với mỗi lần thoát. Evil Nun 2 là một game kinh dị sử dụng các yếu tố trong sáng và nhẹ nhàng để tạo nên nỗi sợ hãi mới cho người chơi. Trò chơi không có bất kỳ giới hạn nào đối với người chơi, nhưng họ có thể thỏa sức sáng tạo và tạo ra lối thoát cho mình. Nếu bạn là một người đam mê thể loại kinh dị và luôn muốn trải nghiệm những điều rùng rợn tột độ thì tựa game này sẽ là sự lựa chọn xứng đáng để bạn thử một lần.

Xem thêm:

http://gamesao.vietnamnet.vn/kho-game/than-dieu-hiep-lu-480.html

http://gamesao.vietnamnet.vn/kho-game/than-dieu-hiep-lu-480.html

http://ift.tt/1NAyRuc

http://gamesao.vietnamnet.vn/game-mobile/live-stream-cung-hot-girl-lena-trong-buoi-ra-mat-than-dieu-hiep-16690.html

http://gamesao.vietnamnet.vn/game-mobile/live-stream-cung-hot-girl-lena-trong-buoi-ra-mat-than-dieu-hiep-16690.html

http://gamesao.vietnamnet.vn/game-mobile/than-dieu-hiep-lu-ra-mat-landing-cuc-sang-tao-16645.html

https://gamek.vn/tren-tay-than-dieu-hiep-lu-truoc-ngay-ra-mat-an-tuong-kiem-hiep-sau-sac-201604211041258.chn

https://gamek.vn/tren-tay-than-dieu-hiep-lu-truoc-ngay-ra-mat-an-tuong-kiem-hiep-sau-sac-201604211041258.chn

https://gamek.vn/gamek-tang-5-trang-phuc-toi-thuong-khung-nhat-lien-minh-huyen-thoai-22-4-20160422161107635.chn

https://gamek.vn/than-dieu-hiep-lu-ra-mat-landing-cuc-sang-tao-an-dinh-22-04-open-beta-20160420104135716.chn

https://gamek.vn/than-dieu-hiep-lu-ra-mat-landing-cuc-sang-tao-an-dinh-22-04-open-beta-20160420104135716.chn

https://gamek.vn/than-dieu-hiep-lu.htm

https://gamek.vn/truc-tiep-live-stream-than-dieu-hiep-lu-ra-mat-cung-hot-girl-le-na-20160422095820984.chn

https://dzogame.vn/game-mobile/game-mobile-than-dieu-hiep-lu-chinh-thuc-ra-mat-hom-nay-12103-17.html

https://2game.vn/hong-hot/than-dieu-hiep-lu-gioi-thieu-anh-viet-hoa-duoc-phat-hanh-boi-sohagame/2

http://beta.game8.vn/tin-moi/than-dieu-hiep-lu-song-hanh-cung-do-sat-2-ra-mat-trong-hom-nay-32266

http://beta.game8.vn/tin-moi/than-dieu-hiep-lu-an-dinh-ngay-open-beta-224-ra-mat-landing-vo-cung-doc-dao-32107

http://game8.vn/game-mobile/than-dieu-hiep-lu-trong-ngay-ra-mat-quai-khong-kip-lam-moi-de-train-32269

http://beta.game8.vn/tin-moi/game-thu-bi-hut-hon-boi-ve-xinh-xan-de-thuong-cua-hot-girl-le-na-trong-buoi-ra-mat-than-dieu-hiep-lu-32279

http://beta.game8.vn/tin-moi/game-thu-bi-hut-hon-boi-ve-xinh-xan-de-thuong-cua-hot-girl-le-na-trong-buoi-ra-mat-than-dieu-hiep-lu-32279

http://beta.game8.vn/game-mobile/choi-thu-sieu-pham-than-dieu-hiep-lu-truoc-gio-ra-mat-game-thu-viet-32193

http://beta.game8.vn/game-mobile/choi-thu-sieu-pham-than-dieu-hiep-lu-truoc-gio-ra-mat-game-thu-viet-32193

http://game8.vn/game-mobile/sohagame-se-tung-ra-gmo-than-dieu-hiep-lu-ngay-trong-quy-22016-30238

https://2game.vn/huong-dan/than-dieu-hiep-lu-soha-tim-hieu-he-thong-ky-nang

https://2game.vn/hong-hot/khong-ngoai-du-doan-than-dieu-hiep-lu-ket-cung-nguoi-ngay-ra-mat

https://2game.vn/hong-hot/khong-ngoai-du-doan-than-dieu-hiep-lu-ket-cung-nguoi-ngay-ra-mat

https://2game.vn/chem-gio/tren-tay-than-dieu-hiep-lu-truoc-ngay-ra-mat-an-tuong-kiem-hiep-sau-sac

https://2game.vn/giftcode/tang-200-giftcode-than-dieu-hiep-lu-soha

https://2game.vn/game/than-dieu-hiep-lu-soha

https://2game.vn/giftcode/tang-205-giftcode-game-than-dieu-hiep-lu

https://2game.vn/huong-dan/than-dieu-hiep-lu-soha-tim-hieu-he-thong-hon-binh

http://www.droidviet.com/forum/share-game/31276-than-dieu-hiep-lu-game-mobile-phat-dong-chien-tranh-bang-hoi-dau-tien-tren-smartphone.html

https://www.xemgame.com/than-dieu-hiep-lu-gioi-thieu-anh-viet-hoa-duoc-phat-hanh-boi-sohagame-post143362.html

https://www.xemgame.com/than-dieu-hiep-lu-ra-mat-landing-cuc-sang-tao-an-dinh-2204-open-beta-post144250.html

https://www.xemgame.com/than-dieu-hiep-lu-ra-mat-landing-cuc-sang-tao-an-dinh-2204-open-beta-post144250.html

https://www.xemgame.com/trai-nghiem-than-dieu-hiep-lu-ngay-dau-ra-mat-tai-viet-nam-post144427.html

http://gamen.vn/game-online/than-dieu-hiep-lu-mo-open-beta-vao-2204-tang-gift-code-cuc-hot_tin62217.html

https://www.9gate.net/cam-nang/huong-dan/than-dieu-hiep-lu-huong-dan-hoat-dong-doat-ngoc-ti-6064.html

https://forum.xdavn.com/thn-dieu-hip-l-ta-game-nhp-vai-ra-mat-hap-dn.t528/

https://forum.xdavn.com/thn-dieu-hip-l-ta-game-nhp-vai-ra-mat-hap-dn.t528/

https://www.9gate.net/tin-game/giftcode/truc-tiep-live-stream-than-dieu-hiep-lu-ra-mat-cung-hot-girl-le-na-6015.html

http://game8.com.vn/tin-moi/pk-bang-hoi-se-la-tinh-nang-chinh-cua-mmorpg-than-dieu-hiep-lu-32183

http://game8.com.vn/tin-moi/than-dieu-hiep-lu-ra-mat-landing-cuc-sang-tao-an-dinh-2204-open-beta-32112

http://game8.info/tin-moi/than-dieu-hiep-lu-ra-mat-landing-cuc-sang-tao-an-dinh-2204-open-beta-32112

http://game8.info/tin-moi/than-dieu-hiep-lu-song-hanh-cung-do-sat-2-ra-mat-trong-hom-nay-32266

http://game8.com.vn/game-mobile/choi-thu-sieu-pham-than-dieu-hiep-lu-truoc-gio-ra-mat-game-thu-viet-32193

http://game8.com.vn/game-mobile/choi-thu-sieu-pham-than-dieu-hiep-lu-truoc-gio-ra-mat-game-thu-viet-32193

http://game8.com.vn/game-mobile/sohagame-se-tung-ra-gmo-than-dieu-hiep-lu-ngay-trong-quy-22016-30238

http://game8.com.vn/game-mobile/than-dieu-hiep-lu-trong-ngay-ra-mat-quai-khong-kip-lam-moi-de-train-32269

http://game8.com.vn/game/than-dieu-hiep-lu-p351

http://game8.com.vn/tin-moi/game-thu-bi-hut-hon-boi-ve-xinh-xan-de-thuong-cua-hot-girl-le-na-trong-buoi-ra-mat-than-dieu-hiep-lu-32279

http://game8.com.vn/tin-moi/game-thu-bi-hut-hon-boi-ve-xinh-xan-de-thuong-cua-hot-girl-le-na-trong-buoi-ra-mat-than-dieu-hiep-lu-32279

http://game8.info/game-mobile/choi-thu-sieu-pham-than-dieu-hiep-lu-truoc-gio-ra-mat-game-thu-viet-32193

http://game8.info/game-mobile/choi-thu-sieu-pham-than-dieu-hiep-lu-truoc-gio-ra-mat-game-thu-viet-32193

http://game8.info/game-mobile/sohagame-se-tung-ra-gmo-than-dieu-hiep-lu-ngay-trong-quy-22016-30238

http://game8.info/game-mobile/than-dieu-hiep-lu-trong-ngay-ra-mat-quai-khong-kip-lam-moi-de-train-32269

http://game8.info/tin-moi/game-thu-bi-hut-hon-boi-ve-xinh-xan-de-thuong-cua-hot-girl-le-na-trong-buoi-ra-mat-than-dieu-hiep-lu-32279

http://game8.info/tin-moi/game-thu-bi-hut-hon-boi-ve-xinh-xan-de-thuong-cua-hot-girl-le-na-trong-buoi-ra-mat-than-dieu-hiep-lu-32279

http://game8.net.vn/game-mobile/than-dieu-hiep-lu-trong-ngay-ra-mat-quai-khong-kip-lam-moi-de-train-32269

https://forums.prosportsdaily.com/member.php?857502-gamemod

https://www.diyaudio.com/forums/members/hackgame.html

https://www.developpez.net/forums/u1761903/gamemod/

https://www.lagrosseradio.com/forums/index.php?showuser=80919

https://www.letempledelaforme.com/profile/igamehot

https://scioly.org/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=79869

https://www.detailingworld.co.uk/forum/member.php?u=254501

https://3dprintboard.com/member.php?55630-igamehot

https://digiex.net/members/gamemodigamehot.90835/

https://www.plasterersforum.com/members/igamehot.54670/#about

http://forum.airporthaber.com/member.php?u=318944

https://www.walleyecentral.com/forums/member.php?u=293698

https://www.energeticambiente.it/members/igamehot.html

https://iszene.com/user-170617.html

http://www.leatherneck.com/forums/member.php?126564-igamehot

https://bushcraftuk.com/community/members/igamehot.54831/

https://www.motorhomefun.co.uk/forum/members/igamehot.78565/#about

https://www.movieforums.com/community/member.php?u=110317